Celem konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw podejmujących zróżnicowane inicjatywy przyjazne środowisku oraz prowadzących działania inwestycyjne, edukacyjne lub informacyjne.

W konkursie uczestniczyć mogą wszystkie podmioty z branży przemysłowej, posiadające siedzibę na terytorium Polski i prowadzące na jej terenie działalność na rzecz ochrony środowiska.

Do Konkursu zgłaszać się mogą przedsiębiorstwa, które zrealizowały proekologiczne przedsięwzięcia oraz prowadziły politykę społecznej odpowiedzialności, uwzględniając w swoich działaniach CSR.


INFORMACJE O KONKURSIE

REGULAMIN

TEMATYKA EDYCJI: GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Wybierz...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ORGANIZATOR:


NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 31 SIERPNIA 2022 R.

Laureaci Konkursu "Ekoodpowiedzialni w Biznesie" podczas Gali Kongresu

Envicon Environment 2021 r.

LAUREACI 2021

Instytut Energetyki Odnawialnej, Unisoft oraz EnerSys to laureaci Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, nagradzającego proekologiczne i odpowiedzialne postawy biznesowe. Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce, już od dwudziestu lat zajmującym się kompleksowo zagadnieniami z zakresu energetyki odnawialnej, obejmującymi m.in. aspekty prawne, analizy ekonomiczne i finansowe. Z kolei firma Unisoft obchodziła w 2021 r. jubileusz 35-lecia swojego istnienia i od ponad trzech dekad angażuje się w pozabiznesową działalność na rzecz ochrony środowiska i poprawy funkcjonowania gospodarki komunalnej. Z kolei wyróżnienie w Konkursie otrzymała firma EnerSys, która zobowiązała się do ciągłej ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska naturalnego. Dbałość o środowisko firma postrzega jako wartość równie ważną dla sukcesów przedsiębiorstwa, jak kryteria ekonomiczne. Niezwykle istotnym obszarem działalności firmy jest edukacja ekologiczna społeczeństwa. 


Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

GALERIA ZDJĘĆ

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

KONTAKT

Małgorzata Masłowska-Bandosz

tel. +48 784 001 823

e-mail: m.maslowska@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807